Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog
Show Dates

Show Dates

NATIONAL MUSEUM WALES, CARDIFF
Tuesday 12th of July 2016 -10.30am and 12.30pm (Schools Performances in English)
Wednesday 13th of July 2016 -10.30am and 12.30pm (Schools Performances in English)
Thursday 14th of July 2016 - 10.30am and 12.30pm (Schools Performances in English)

Saturday 23rd of July 2016 - 11am, 1.30pm and 3.30pm (Family Performances in English)
Sunday 24th of July 2016 - 11am, 1.30pm and 3.30pm (Family Performances in English)

Tuesday 26th of July 2016 - 11am, 1.30pm and 3.30pm (Family Performances in English)
Wednesday 27th of July 2016 - 11am, 1.30pm and 3.30pm (Family Performances in English)
Thursday 28th of July 2016 - 11am, 1.30pm and 3.30pm (Family Performances in English)
Friday 29th of July 2016 - 11am, 1.30pm and 3.30pm (Family Performances in Welsh)

CWT DRAMA, EISTEDDFOD GENEDLAETHOL SIR FYNWY
Tuesday 2nd of August 2016 - 11am (Welsh Performance)
Wednesday 3rd of August 2016 - 11am (Welsh Performance)
Friday 5th of August 2016 - 11am (Welsh Performance)
Saturday 6th of August 2016 - 11am (Welsh Performance)

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal