Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast and Crew

Cast and Crew

Cast

Aled

Rhys Downing

Adult Bianchi

Dafydd Rhys Evans

Jason

Chris Kinahan

Adult Jason

Osian Rhys

Bianchi

Iestyn Arwel

Rhys

Sion Ifan

Bili

Carwyn Jones

Adult Aled

Gareth John Bale

Production Team

Composer

Jak Poore

Movement Director

Phil Williams

Acrobatics

Lee Tinnion

Voice Coach

Emma Stevens Johnson

Fight Director

Kevin McCurdy

Costume Designer

Sian Jenkins

Producer

Producer

Gareth Lloyd Roberts

Associate Producer

Sion Coates

Writer

Douglas Maxwell

Translation and Adaptation

Jeremi Cockram

Director

Geinor Styles

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal