Languages

Croeso!

Y mis ma rydym yn croesawu nid un, ond dwy wyneb newydd i dîm Theatr na nÓg. Bydd Ani Hoskins a Steffi Pickering yn gweithio gyda ni yn eu swyddi Cynorthwy-ydd Cynhyrchu a Gweinyddu drwy gydol 2019 wrth i'r cwmni gyflwyno un o'i dymhorau mwyaf uchelgeisiol hyd yn hyn.

I ddathlu 30 mlynedd o gynhyrchu theatr i ysgolion yn Abertawe, eleni byddwn yn dyblu ein cynnig ac yn cynhyrchu dwy ddrama wych yn nhymor yr hydref; anturiaethau y gwyddonydd Alfred Russel Wallace yn drama Heliwr y Pili Pala a'n sioe gerdd boblogaidd Eye of the Storm a ffypd yn teithio ledled Cymru a theatrau yn DU

Feel un o’n Llysgenhadon gwreiddiol, a gyda llawer iawn o brofiad o weithio gyda phobl ifanc yn Theatr na nÓg a Theatr Sherman Caerdydd, mae'r cwmni yn falch iawn o groesawu Ani yn ôl, a hefyd i ddweud helo i Steffi wrth iddi cynnig blynyddoedd o arbenigedd mewn Rheolaeth Llwyfan gyda cwmniau The Other Room, Cwmni Dawns Cenhedlaethol a Theatr Y Sherman i helpu ni mewn cyfnod brysur iawn. Croeso!

Image: 

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

From our blog