Languages

Cyfarfod Cefn Llwyfan

YMUNWCH Â NI AM GYFARFOD CEFN LLWYFAN
Wrth i 2020 gychwyn, roeddem ni yn Theatr na nÓg yn edrych ymlaen at
flwyddyn newydd o sioeau cyffrous a chydweithio â phartneriaid ac
ymarferwyr creadigo newydd.

Pwy allai fod wedi dychmygu bryd hynny sut y
byddai covid-19 yn cael cymaint o effaith ar ein bywydau i gyd.
Serch hyn, er gwaethaf yr ansicrwydd sy'n dal i wynebu pob un ohonom, mae
Theatr na nÓg wedi bod yn gweithio'n ddi-ffaid i gynllunio amrywiaeth o waith
theatr gyffrous ac uchelgeisiol i ddiddori a swyno cynulleidfaoedd Cymru yn
2021.

Rydym felly yn bachu ar y cyfle hwn i estyn allan i’r hol weithwyr llawrhydd
sy’n gweithio y tu ôl i'r llen yn ein diwydiant ac sy'n hanfodol i'r hud sydd yn
cael eu creu ar lwyfan; y Rheolwyr Llwyfan, y Technegwyr, y Gweithwyr
Gwisgoedd i enwi ond ychydig. Os nad ydych wedi gweithio gyda ni o'r blaen
neu'n awyddus i weithio gyda ni eto yna byddem wrth ein bodd yn clywed
gennych.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestri ewch i'r PDF isod.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog