Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a'r Criw

Cast a'r Criw

Cast

Rosie

Non Haf

Daw Non yn wreiddiol o Ddyffryn Clwyd, ac fe raddiodd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd yn 2012.

Mae ei gwaith theatr yn cynnwys The Chimes (Lighthouse Theatre), The Storyhunters (Clwyd Theatr Cymru), Blodeuwedd (Theatr Genedlaethol Cymru), We Need Bees/Gwobr y Gwenyn Gweithgar (Theatr Na nOg), Trywerynws (Cwmni Mega), yn ogystal a nifer o weithdai a darlleniadau i Sherman Cymru a Dirty Protest Theatre.

Mae ei gwaith teledu a radio yn cynnwys Y Gwyll/Hinterland (BBC Cymru Wales/S4C/Fiction Factory), Parch (Apollo/Boom Cymru), Being Human (Touchpaper/BBC3) a Rhosod (BBC Radio Cymru)

Billy

Jack Quick

Mae Jack wedi gweithio i Theatr Na nÓg ar sawl gynhyrchiad yn y gorfennol ac yn edrych ymlaen at weithio ar gynhyrchiad lwyddiannus arall. Mae ei waith theatr yn cynnwys: Ysbryd Y Pwll Glo,
Gwobr Y Gwenyn Gweithgar, Y Gelyn Cudd, Innocent As Strawberries a Gladiator

Mae ei waith teledu yn cynnwys Dyddiadur Dews (S4C), Hysbyseb Ancestry (Wordley Production), Hysbyseb Glasses Direct (Wordley Production) a hysbyseb y comisiwn etholiadol ‘What’ (DLKW Lowe)

Mae Jack wedi gweithio yn ddyweddar i ‘Lupus Films Ltd’ yn ffilmio Toot The Tiny Tug Boat.

Betty

Mali Tudno Jones

Tîm Cynhyrchu

Cyfansoddwr

Jak Poore

Cynllunydd

Sean Crowley

Cynllunydd Goleuo

Ceri James

Rheolwr Cynhyrchu

Geraint Chinnock

Rheolwr Llwyfan

Sasha Dobbs

Coreograffydd

Rachel Catherall

Rheolwr Llwyfan

Brynach Higginson

Cynorthwydd Gwisgoedd

Lisa Leighton

Cynllunydd Sain

Gareth Brierley

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Gabriella Gardner

Cyfarwyddwr

Phylip Harries

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog