Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a'r Criw

Cast a'r Criw

Cast

Wallace

Chris Kinahan

Yn wreiddiol o Hendy-Gwyn, Sir Caerfyrddin, Mae Chris nawr yn byw yn Glasgow. Graddiodd Chris gyda ByC (Anrh) mewn Actio o Brifysgol Y Drindod Dewisant yn 2009. Mae ei waith theatr yn cynnwys 'Y Gelyn Cudd' , 'Gluscabi' (Theatr na nÓg), Sioe un dyn hynod o lwyddiannus 'The Love of a Clown' (Edinburgh Fringe) a 'Ma Bili'n Bwrw'r Bronco' (Theatr na nÓg/Canolfan Mileniwm Cymru). Mae ei waith teledu yn cynnwys 'Rownd a Rownd' (Rondo).

Bates

Carwyn Jones

Yn wreiddiol o Lanfairpwll, Ynys Mon, cafodd Carwyn ei hyfforddi yn Ysgol Gerdd a Drama'r Guildhall, Llundain. Mae ei waith theatr yn cynnwys 'Esther', 'Cysgod y Cryman', 'Y Gofalwr' (Theatr Genedlaethol Cymru),'Silence' (RSC Fringe), 'Bitsh!', 'Johnny Delaeny' (Cwmni Fran Wen), 'O Gam i Gam' (Arad Goch), Madog (Cwmni Mega), 'Ma Bili'n Bwrw'r Bronco' (Theatr na nÓg/Canolfan Mileniwm Cymru) a 'Halibalw, Hwyliau'n Codi' (Bara Caws). Mae ei waith teledu yn cynnwys 'Rownd a Rownd' (Ffilmiau'r Nant), 'Judge John Deed' (BBC) a 'Blodau a Sombreros' (Cwmni Da).

Tîm Cynhyrchu

Cynllunydd

Kitty Callister

Rheolydd Llwyfan

Kate Hughes

Production Manager

Geraint Chinnock

Cyfansoddwr

Jak Poore

Awdur

Geinor Styles

Cyfarwyddwr

Cyfarwyddydd

Ioan Hefin

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal