Ieithoedd

Croeso!

Y mis ma rydym yn croesawu nid un, ond dwy wyneb newydd i dîm Theatr na nÓg. Bydd Ani Hoskins a Steffi Pickering yn gweithio gyda ni yn eu swyddi Cynorthwy-ydd Cynhyrchu a Gweinyddu drwy gydol 2019 wrth i'r cwmni gyflwyno un o'i dymhorau mwyaf uchelgeisiol hyd yn hyn.

I ddathlu 30 mlynedd o gynhyrchu theatr i ysgolion yn Abertawe, eleni byddwn yn dyblu ein cynnig ac yn cynhyrchu dwy ddrama wych yn nhymor yr hydref; anturiaethau y gwyddonydd Alfred Russel Wallace yn drama Heliwr y Pili Pala a'n sioe gerdd boblogaidd Eye of the Storm a ffypd yn teithio ledled Cymru a theatrau yn DU

Feel un o’n Llysgenhadon gwreiddiol, a gyda llawer iawn o brofiad o weithio gyda phobl ifanc yn Theatr na nÓg a Theatr Sherman Caerdydd, mae'r cwmni yn falch iawn o groesawu Ani yn ôl, a hefyd i ddweud helo i Steffi wrth iddi cynnig blynyddoedd o arbenigedd mewn Rheolaeth Llwyfan gyda cwmniau The Other Room, Cwmni Dawns Cenhedlaethol a Theatr Y Sherman i helpu ni mewn cyfnod brysur iawn. Croeso!

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog