Ieithoedd

Profiad Ani o'i hamser gyda Theatr na nÓg

Dechreuodd yr ‘Ambassador’s Scheme’ ym mis Orffennaf i roi cyfleoedd i bobl ifanc, yn enwedig graddegion i gael profiad gwaith ar cynhyrchiadau Theatr na nÓg. Mae’r cwmni yn agored i osod unigolion yn y meusydd sbesifig y maent efo diddordeb ynddo. ‘Dwi newydd graddio o’r cwrs Theatr & Drama (trwy gyfrwng y Gymraeg) ym Mhrifysgol De Cymru ac yn gweithio tuag at gyrfa fel Rheolwr Llwyfan. Rwy wedi bod yn lwcus iawn i allu neud lot o brofiad gwaith cyn prifysgol ac yn ystod astudio a nawr fel graddegwr rwy’n gallu ffocysu mwy ar y sgiliau hanfodol i mi tra hefyd yn creu cysylltiadau ac felly mae’r hyfforddiant yma yn gret i bobl fel fi.

Lawnsiodd y ‘Llysgenhadon’ eleni yn ystod y perfformiadau o “TOM A Story of Tom Jones - A Musical” ond des i mewn ym mis Orffennaf ar ddechrau’r cynhyrchiad ‘Anturiaethau Anhygoel Wallace & Bates’ ag oedd yn rhedeg dros pedwar wythnos mewn 3 wahanol lleoliad. Gyda phob lleoliad roedd newid yn y gynulleidfaoedd ag oedd yn mynychu’r perfformiadau. Dechreuodd y rhediad gyda perfformiadau ysgol yn yr amgueddfa, wedyn perfformiadau cyhoeddus yn theatr yr amgueddfa gan orffen yn y Cwt Drama yn yr Eisteddfod.

Roedd y perfformiadau cyntaf i ysgolion yn cymryd lle wrth y ‘Clore Discovery Centre’ ddim yn bell o’r arddangosfa newydd ‘Wriggle’. Oherwydd yr arddangosfa cyfagos, sydd yn dangos gwybodaeth ac arddangosfeudd rhyngweithiol, roedd yn cydberthyniad addas i’r perfformiad a fu’r ysgolion gan amlaf yn mynd yna cyn neu ar ôl gwylio’r sioe. Gan fod mwy o ffocws ar yr addysg roedd gosod y perfformiad ar gefn ystafell llawn casgliadau anifeiliaid a pryfed yn pwysleisio themau gwyddonol y darn yn fwy.

Symudodd y sioe wedyn i’r Theatr Reardon Smith, wrth ochr yr amgueddfa. Dyma awditorium crand, traddodiadol ac felly roedd mwy o deimlad o sioe nodweddiadol. Roedd goleuadau mwy soffistigedig a doedd dim angen y speakers ar y llwyfan gan fod y sain yn dod o llefydd penodedig yn yr awditorium. Effeithiodd newid y lleoliad ar yr actorion yn bennaf - Tom Blumberg a Tom Gwynfryn Evans gan fod y ffocws yn wahanol ac felly roedd y perfformiad iddyn nhw yn teimlad hollol newydd a roedd y newidiadau yn amlwg gan fod ofyn i’r bechgyn codi eu lleisiau a gwthio eu symudiadau er mwyn cyrraedd y cynulleidfa ag oedd yn bellach na’r perfformiadau ysgol.

Ar ddiwedd y perfformiad roedd alldaith i’r Cae Trefol (Urban Meadow) i chwilota am pryfed, planhigion a blodau gyda chwyddwydrau. Gweithiodd hwn yn wahanol gyda’r ysgolion nag yn y perfformiadau teulu cyhoeddus. Gyda’r ysgolion roedd mwy o waith gyda ni yr ‘aelodau cast’ i wneud er mwyn hybu’r plant i chwilota am pryfed a phlanhigion ac edrych am yr enwau gwyddonol yn y llyfrau a ddosbarthwyd gan yr amgueddfa. Y gwahaniaeth gyda’r teuluoedd yw fod llai o blant i bob oedolyn a fu’r rhieni yn mwynhau hybu’r plant tra’n ymuno mewn i cyffro yr alldaith.

Daeth y cynhyrchiad i ben yn ystod yr Eisteddfod yn Y Fenni. Yn y ddau lleoliad arall roedd diwrnod i ymarfer cyn agor i’r cyhoedd ond yn y Cwt Drama, gan fod gymaint yn digwydd bob dydd, roedd rhaid gosod y set awr cyn y perfformiad a’i symud allan yn syth ar ôl pob perfformiad. Mae bwrlwm Eisteddfodol yn meddwl fod y gwaith gosod a’r teithio yn gyffrous yn hytrach na blinedig. Doedd dim modd symyd y cae trefol o Gaerdydd i’r Eisteddfod wrth gwrs ond roedd Cae’r Castell ar y maes cyfagos i’r Cwt Ddrama. I ni, roedd y cae yn hollol newydd, a felly roedd pob darganfyddiad yr un mor cyffrous i ni na’r gynulleidfa! Gwelom sioncyn y gwair, brogaod & gwair gwahanol, diddorol. Yn anffodus, doedd yr enwau ddim gyda ni, ond yn hytrach, cynnigom i’r plant ddisgrifio nodweddion y phlanhigion/phryfed er mwyn edrych ar-lein am eu enwau yn lle a annog y plant i feddwl am pethau tebyg.

Image: 

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog