Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Ffurflen Cofrestru Llysgynhadon

Croeso i dudalen cofrestru Llysgynhadon Theatr na nÓg
Rydym yn edrych ymlaen i wahodd aelodau newydd i’r tim!

Pa elfenau o'r byd theatr sydd yn eich diddori?
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt pdf doc mov mp3 wav.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog