Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Daisy Williams

Cynorthwyydd Cynhyrchu a Chydlynydd Llysgenhadon na nÓg

Ganwyd Daisy yng Nghasnewydd a graddiodd â gradd mewn Actio o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn 2015. Yn 2014, bu'n astudio ym Mhrifysgol Gogledd Carolina, Greensboro a chafodd gyfle gwych i deithio o amgylch America tra'n astudio yno. Ymunodd Daisy â'r cwmni ym mis Medi 2015 a chymerodd drosodd rôl cydlynydd Llyssgenhadon na nÓg ym Medi 2016. Mae hi wrth ei fodd yn dawnsio ac wedi hyfforddi mewn Ballet a Modern yn ysgol ddawns Margaret Lawrence, ac mae'n parhau i berfformio a chynorthwyo gyda chynyrchiadau Cwmni Dawns Ieuenctid Sbardun Gwreiddiol. Ar hyn o bryd mae Daisy yn byw yng Nghaerdydd.

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal