Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Adnoddau Addysgiadol

Mae ein cynyrchiadau ysgolion wedi'u cynllunio i gefnogi'r Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn cael eu datblygu mewn ymgynghoriad â'n Grŵp Cyfeirio Proffesiynol o athrawon. Mae ein pecynnau addysgol, a gellir lawrlwytho o'n app, yn cyd-fynd gyda'n cynyrchiadau pobl ifanc ac yn cynnwys cyfres o ddeunyddiau digidol - fideos, caneuon, gwybodaeth a adnoddau gweledol. Mae'r rhain wedi'u cynllunio i gefnogi athrawon fel bod y dysgu yn parhau yn ôl yn yr ystafell ddosbarth ac i hybu ein fynychwyr ifanc i geisio darganfod mwy drostyn nhw eu hunain.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog