Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Cyfarthrebu Rhyngweithiol

Gall cyfarthebu rhyngweithiol bod yn ffordd wych o ymestyn y profiad dysgu mewn modd creadigol. Mewn cynyrchiadau penodol, gall y dull hon ganiatáu cynulleidfaoedd i fod yn rhan o'r perfformiad a helpu i gynyddu eu mwynhad a'u dealltwriaeth o'r cynhyrchiad ei hun yn ogystal â'r themâu a syniadau y maent yn portreadu. Gyda nifer o gynyrchiadau Theatr na nÓg, defnyddir y techneg hon mewn modd effeithiol i roi'r cyfle i'n cynulleidfaoedd a'n chyfranogwyr i drochi eu hunain yn y perfformiad.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog