Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Cyfleuon Perfformio

Ambell waith, y ffordd gorau o ddysgu yw drwy wneud. Mae Theatr na nÓg yn awyddus i basio ymlaen ei arbenigrwydd i'r cenhedlaeth nesa. Rydym yn falch i gynnig i bobl ifanc y cyfle i ddatblygu eu sgiliau performio, boed iddyn nhw fod yn sgilau actio, canu, ysgrifennu, dawnsio, cynllunio neu rheoli llwyfan.

Bryony Sier Forte Project - Tom the Musical from theatr na nOg on Vimeo.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog