Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Gwaith Cydweithedol

Mae cydweithio gyda cwmniau megis Amgueddfa Cenedlaethol Cymru, Gwyl Gwyddoniaeth Prydeinig, Gerddi Fotaneg Cymru a Canolfan Gwyddoniaeth Singapore yn caniatau i'r ddau sefydliad cynnig ffordd newydd o gyfarthrebu gyda'u mynychwyr yn ogystal a apelio i gynulleudfaoedd newydd. Mae ein perthynas hir dymor gyda sefydliadau tu fas i'r byd celfyddydau wedi caniatau i Theatr na nÓg i sefyll mas o'r dorf. Mae ein gwaith cydweithiol gyda Amgueddfa Abertawe a Amgueddfa Gendlaethol y Glannau wedi trawsnewid ein cynhyrchiad preswyl yn Theatr Dylan Thomas yn Abertawe, i fod yn achlysur llawn dysgu creadigol.

y bluen wen epk from theatr na nOg on Vimeo.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog