Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Eleanor Shaw

Cyfarwyddwr Artistig a sylfaenydd PeopleSpeakUp, menter gymdeithasol y celfyddydau a llesiant, yn creu cysylltiadau cymunedol drwy adrodd straeon, y gair llafar ac ysgrifennu creadigol. Mae Eleanor yn storïwr, cyfarwyddwr, ymarferydd, darlithydd, ceisiwr ac yn gweithio yn Y Ffwrnes Fach, Llanelli. 'Mae fy mywyd a'm gwaith yn awr yn ymwneud ag adrodd straeon, casglu straeon a helpu eraill i adrodd eu straeon i wella iechyd a llesiant a chreu newid cymdeithasol.

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal