Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Sioe gerdd canu gwlad ydy ‘Eye of the Storm’, sy’n adrodd stori merch ifanc dalentog, Emmie sy’n breuddwydio am harneisio pwer tornado er mwyn creu ffynhonell egni dichonol. Mae hi wrth ei bodd pan mae hi’n ennill bwrsari i astudio stormydd mewn prifysgol yng Ngorllewin yr Unol Dalaethau.

Yn anffodus i Emmie, tu ôl I gynnwrf ei chwant am ddyfeisio, saif ei dyletswydd o ofalu am frawd ifanc ac am ei mam sydd wedi bod yn dioddef o iselder ysbryd ofnadwy ac sydd heb adael ei gwely ers blynyddoedd.

Sioe a stori cadarnhaol a fydd yn siwr o godi eich calon ydy hon.

Hoffem ddiolch i Louis Michaud am ei haelioni wrth rannu ei ddyfais y Peiriant Trobwll Atmosfferig.

Sub Welsh Mainmenu

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal