Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Geraint Chinnock

Rheolwr Cynhyrchu

Wedi iddo raddio a gweithio yn Adran Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth, fe ddychwelodd Geraint adre i Ynysybwl i weithio yn Ysgol Gyfun Rhydfelen, ei hen ysgol ac yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes Gartholwg fel Technegydd y Theatr.

Yn 2008 benderfynodd i ddilyn ei yrfa fel Rheolwr Llwyfan. Mae e wedi gweithio gyda nifer helaeth o gwmniau theatr yn cynnwys Cwmni Rhosys Cochion, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, Arad Goch, Cwmni Theatr Cymru, Cwmni Martyn Geraint, Downtown Productions, National Theatre Wales a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae Geraint hefyd wedi teithio America gyda Black Mountain Male Chorus of Wales fel aelod o’r côr a Rheolwr Llwyfan.

Dechreuodd Geraint weithio gyda Theatr na nÓg yng Ngwanwyn 2011 fel Rheolwr Llwyfan a symudodd ymlaen i fod yn Rheolwr Cynhyrchu llawn amser y Cwmni yn 2012. Ers hynny, mae wedi cynhyrchu eu holl gynyrchiadau gan gynnwys "Eye of The Storm" (Taith Hong Kong a DU 2019), "Nye and Jennie (taith DU 2018)", "TOM A Story of Tom Jones A Musical "(Taith Rhif 1 y DU 2016), "Ac Abertawe'n Fflam" (Theatr Dylan Thomas), "Y Gelyn Cudd? "(Theatr Dylan Thomas)," Ysbryd Y Pwll "(Theatr Dylan Thomas)," Gofynnwch With Wallace "(Ysgolion a thaith ryngwladol)," Gwobr y Gwenyn Gweithgar "(taith o'r DU)," The Anturiaethau Anhygoel Wallace a Bates (taith yr Ysgol) "Ysbryd Y Pwll" (Theatr Dylan Thomas) a "The Arandora Star" (Taith y DU).

Yn 2013 rheolodd y chynhyrchiad y Gardyne Theatre o 'Jackie the Musical' yn Dundee ac yn 2015 fe diwtrodd Rheoli Llwyfan ym Mhrifysgol Cymru'r Drindod a Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Mae Geraint bellach yn byw yng Nghaerdydd lle mae'n mwynhau canu gyda Côr Bechgyn Bro Taf a heicio i fyny mynyddoedd pan fydd yn cael y cyfle. Ei her diweddara yw i gerdded llwybr arfodir Cymru i gyd.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog