Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
28th May 2013 | You Should Ask Wallace

Wallace goes world wide

Theatr na nÓg will this June, embark on a tour to celebrate the life of one of the 19th century's most remarkable Welsh intellectuals - Alfred Russel Wallace (1823 -1913). The one man show called ‘ You Should Ask Wallace,’ has already visited schools in south and north Wales and will now venture beyond the green green grass of home.

15th April 2013

Theatr na nÓg yn mynd yn fyw!

Mae'n fywiog a lliwgar – ac yn darlunio gwaith cyffrous y cwmni. Heddiw, (dydd Llun, Ebrill 15fed) bydd safle we newydd Theatr na nÓg - www.theatrnanog.co.uk yn mynd yn fyw! Yr esblygiad naturiol yma wnaeth weld y Cwmni yn ail-frandio, a gyda logo newydd a safle we newydd, bwriad gweithlu Theatr na nÓg yw denu cynulleidfaoedd newydd i weld y gwaith.

15th April 2013

Theatr na nÓg Goes Live

Theatr na nÓg goes live!
It's vibrant and colourful and illustrates the exciting work of the company. Today, (Monday, 15th of April) Theatr na nÓg's new website goes live! www.theatrnanog.co.uk. It is this natural evolution that saw the Company rebrand, and with a new logo and new website, Theatr na nÓg aims to attract new audiences to its work.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog