Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a'r Criw

Cast a'r Criw

Cast

Berti

Jack Quick

Mae Jack yn 20 mlwydd oed, ac yn byw gyda'i rieni ym mhentre hyfryd Glyn-nedd. Mynychodd Ysgol Gymraeg Glyn-nedd ac yna aeth ymlaen i Ysgol Gyfun Ystalyfera hyd at Lefel A. Yna, aeth i Goleg Gorseinon i astudio cwrs actio am flwyddyn cyn cael ei swydd gyntaf yn actio'n broffesiynol gyda ni yma yn Theatr na nÓg gan gymryd rhan yn y sioe i ysgolion sef 'Gwobr y Gwenyn Gweithgar.' Fe wnaeth e hefyd gymryd rhan yn y ddrama 'Ysbryd y Pwll' yn yr Hydref.
Mae e bellach yn edrych ymlaen at ailgydio yng nghymeriad Bertie y wenynen.

Beelko; Woody; Pili Pala; Prycop cranc

Aled Herbert

Daw Aled o Ystradgynlais yng Nghwm Tawe. Derbyniodd radd mewn 'Theatr' yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Mae e wedi teithio'n helaeth o amgylch y Deyrnas Unedig ac Iwerddon gyda sawl cwmni theatr, gan gynnwys Theatr Genedlaethol Cymru, Sherman Cymru ac mewn amryw o sioeau gyda Theatr nanÓg . Hefyd ‘Big Bad Wolf’, ‘Me a Giant’,’ The Ghost of Morfa Colliery’ a ‘Halt! Who goes there’ gyda'r cwmni yma.
Ymddangosodd yn ddiweddar ar S4C ar ‘Alys’ ac fe wnaeth ennill gwobr gan y ' Royal Television Society' am y ffilm ‘Mourning of the Valley.’
Edrycha ymlaen at deithio eto gyda Theatr nan nÓg gyda 'Gwobr y Gwenyn Gweithgar' o amgylch Prydain Fawr ac mae e am ddiolch i bob un ohonoch am ddod i weld y sioe.

Bron

Non Haf

Fe wnaeth Non hyfforddi yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru ac fe raddiodd yng Ngorffennaf 2012.
Mae ei chredydau theatr yn cynnwys: Trywerynws (Cwmni Mega), Ranger Wooley’s Mission, May-Viz Cleans Up (Shed Theatr Co.), Tân Mewn Drain (Sherman Cymru), Earthquakes in London, Blood Wedding, The Merchant of Venice, Arabian Nights, Philistines (RWCMD), Canrif/Century, The Magnificent Myths of the Mabinogi, Cafe Cariad, An Informer’s Duty (Theatr Ieuenctid Cenedlaethol Cymru), The Crucible (Theatr Clwyd Cymru) yn ogystal â darlleniadau ar gyfer Sherman Cymru a'r Dirty Protest Theatre.
Mae ei chredydau teledu yn cynnwys: Being Human (Touchpaper Wales/BBC3).

Tîm Cynhyrchu

Cynllunydd

Guy O Donnell

Cynllunydd Goleuo

Elanor Higgins

Rheolwr Llwyfan

Lisa Briddon

Rheolwr llwyfan technegol

Mathew Jones

Rheolwr Cynhyrchu

Geraint Chinnock

Awdur

Katherine Chandler

Cyfarwyddwr

Phylip Harries

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog