Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

You Should Ask Wallace
Gan Geinor Styles

Rydym yn falch iawn i berfformio ein drama You Should Ask Wallace i fod yn rhan o Wythnos Wallacea 2019 yn Makassar Indonesia ym mis Tachwedd. Mae'n fraint i ni fynd â'r ddrama â darddodd yma yng Nghymru i'r man lle gwnaeth Alfred Russel Wallace ei ddarganfyddiad mwyaf arwyddocaol - theori esblygiad trwy ddetholiad naturiol.

Perfformiwyd gan Ioan Hefin. Bydd y cwmni hefyd yn cynnal gweithdai ac yn rhannu eu gwaith gydag artistiaid ac addysgwyr yn Indonesia.

www.britishcouncil.id/en/events/wallacea-week-2019

Sub Welsh Mainmenu

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog