Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog

We’d like to presents – ‘Invisible Threads – Cynnal Pwyth – Susur Jalin’ a new project tying Wales and Indonesia together.

In a series of 7 stories told by Daisy Williams, Ioan Hefin, Safira Devi Amorita and Abdi Karya, we explore the common ground between us as nations and celebrate our languages and cultural differences. This project is a continuation of the work created by Geinor (our Artistic Director), Ioan and Abdi in Indonesia back in November 2019.

To watch the project, click HERE

Hoffwn gyflwyno – ‘Cynnal Pwyth / Susur Jalin / Invisible Threads’ prosiect newydd sydd yn clymu Cymru ac Indonesia gyda’i gilydd.

Yn y prosiect, fe welwn ni Daisy Williams, Ioan Hefin, Safira Devi Amorita ac Abdi Karya yn rhannu 7 stori sydd yn ystyried y pethau tebyg rhwng y ddwy genedl, gan ddathlu ein hieithoedd a'n gwahaniaethau diwylliannol. Mae’r prosiect yn barhad o waith Geinor (ein Cyfarwyddwr Artistig), Ioan ac Abdi allan yn Indonesia ym mis Tachwedd 2019.

I wylio'r prosiect, cliciwch YMA

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play