Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog

Cyhoeddi’r cast ar gyfer stori ryfel Gymreig gyfareddol Theatr na nÓg, Y Bluen Wen

Yr hydref hwn bydd Theatr na nÓg yn cyflwyno stori ddirdynnol am deulu, cariad a cholled yn Theatr Dylan Thomas Abertawe.

Yn dilyn breuddwyd bachgen ifanc yn Abertawe am antur adeg y rhyfel a’r realiti llym y mae'n ei wynebu, mae Y Bluen Wen yn ailgread hudol o’r frwydr enwog yng Nghoedwig Mametz yng ngogledd Ffrainc adeg y rhyfel, lle y lladdwyd neu anafwyd bron i 4000 o Gymry yn 1916.

Mae’r cynhyrchiad gwreiddiol hwn yn plethu naratif â cherddoriaeth werin swynol Gymreig yn hyfryd a chaiff ei arwain gan gast o actorion adnabyddus a cherddorion dawnus: Huw Blainey, y mae ei rolau amlwg yn y gorffennol wedi cynnwys Boy yn addasiadau Theatr y Sherman a’r New Vic o The Borrowers, a Lloyd yng nghynhyrchiad Theatr na nÓg Eye of the Storm; yr actor a’r cerddor Keiran Bailey fu’n ymddangos yng nghynyrchiadau blaenorol Theatr na nÓg Tom ac Eye of the Storm ac y mae ei gredydau cerddorol yn cynnwys gwaith gyda Charlotte Church a Mabon Jamie Smith ymhlith eraill; Geraint Rhys Edwards, sydd wedi gweithio ar ffilm, teledu a llwyfan ar draws y wlad ac enillodd gwobr Dorothy L Sayers am y newydd-ddyfodiad gorau; ac mae'r cwmni yn falch iawn o groesawu talent newydd o Sir Gaerfyrddin sef Lara Lewis, a raddiodd yn ddiweddar o Ysgol Actio Guildford.

Bydd perfformiadau Cymraeg a Saesneg o Y Bluen Wen yn cael eu cynnal yn Theatr Dylan Thomas Abertawe ar benwythnos Sul y cofio ym mis Tachwedd, i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a chanmlwyddiant y bleidlais i fenywod. Bydd pythefnos o berfformiadau a gweithdai ymdrochol ar gyfer ysgolion ar gael hefyd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Y Bluen Wen, Dan Lloyd:
'Mae'n gyffrous i fod yn cyfarwyddo drama mor gynnes ond trasig am frwydr teulu yn ystod erchyllterau'r Rhyfel Byd cyntaf. Mae’n gast gwych a fydd yn dod â chyfnod bythgofiadwy yn ein hanes yn fyw trwy adrodd storïau, barddoniaeth a cherddoriaeth.'

Am ragor o wybodaeth am y sioe, clipiau y tu ôl i'r llenni a chyhoeddiadau am werthu tocynnau, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol @theatrnanog.

Image: 

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

From our blog