Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog
15th April 2013

Theatr na nÓg yn mynd yn fyw!

Mae'n fywiog a lliwgar – ac yn darlunio gwaith cyffrous y cwmni. Heddiw, (dydd Llun, Ebrill 15fed) bydd safle we newydd Theatr na nÓg - www.theatrnanog.co.uk yn mynd yn fyw! Yr esblygiad naturiol yma wnaeth weld y Cwmni yn ail-frandio, a gyda logo newydd a safle we newydd, bwriad gweithlu Theatr na nÓg yw denu cynulleidfaoedd newydd i weld y gwaith.

Mae'r cwmni, sydd wedi'i leoli yng Nghastell-nedd ac sydd wedi dathlu pen-blwydd yn 30 oed y llynedd, eisoes wedi cynhyrchu tair sioe eleni gydag un arall ym mis Mai. Yn ôl ei draddodiad, cynhyrchir a pherfformir y gwaith ar gyfer ieuenctid yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen y Bont ar Ogwr. A nawr, gwelir y Cwmni sydd ag enw da am theatr uchel-ael a hawdd i'w weld, yn gweithio nid yn unig o amgylch Prydain ond yn Rio a Singapor.

' Mae e jest yn wych' esboniodd Cyfarwyddwraig Theatr na nÓg, Geinor Styles. ' Roeddem yn awyddus iawn i ddathlu ein pen-blwydd yn 30 mlwydd oed, ond roeddem hefyd yn ymwybodol ei bod hi'n amser i ddatblygu ein brand ar gyfer cynulleidfaoedd newydd. Felly, gydag arbenigedd Hoffi, fe wnaethom ymgymryd â gwaith o adbrisio logo'r Cwmni a'r brandio. Yn amlwg, mae'r safle we yn ffenest siop gyda strategaeth glir o'r hyn yr ydym yn ei wneud ac i ble yr ydym yn mynd. Mae hefyd yn cyfleu'r cyffro'r mai Theatr na nÓg yn enwog amdani.'

Tra bod Theatr na nÓg yn cyflwyno ei chynhyrchiad newydd ar gyfer plant a theuluoedd, sef 'Gwobr y Gwenyn Gweithgar,' gan ddechrau yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd yr wythnos ddiwethaf, fe fydd yn awr yn hwylio ar daith o amgylch Prydain Fawr am yr wyth wythnos nesaf. Dyw hi ddim yn syrpreis felly, bod Theatr nanÓg yn mwynhau pob cyfle i fynd â'r gwaith at gynulleidfaoedd o bob oedran.

Nodwedd newydd gan y Cwmni sydd wedi ei amlygu ar y safle we yw'r prosiectau pwrpasol sy'n cynnig ffordd effeithiol a phwerus o drosglwyddo negeseuon wedi eu hanelu'n benodol ar gyfer cwmnïau a sefydliadau. Mae hyn, ochr yn ochr â'r adran 'mewn datblygiad' yn darlunio uchelgais a dyheadau'r Cwmni yma o Dde Cymru.

Fe fydd hi'n flwyddyn brysur arall i Theatr na nÓg, ond gyda safle we newydd yn ategu'r broses o ail frandio, fe fydd yn gyfle i gynulleidfaoedd gael gwybodaeth gyfoes am fwriadau cyffrous y Cwmni.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog