Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog
16th May 2013 | Gwobr Y Gwenyn Gweithgar

Y Gatehouse yn croesawu'r Phylip Harries a'i gwch gwenyn

Bydd y Cyfarwyddwr a'r actor Phylip Harries yn dychwelyd i Theatr y Gatehouse yn Rhyd y Fagl ar Fai 28ain wrth i Theatr na nÓg fynd ar daith gyda chynhyrchiad o 'Gwobr y Gwenyn Gweithgar.' Mae'r cynhyrchiad yn arbennig ar gyfer plant a'u teuluoedd ac ar hyn o bryd, mae ar daith wyth wythnos o hyd ar draws Prydain, ac am un diwrnod yn unig, yn perfformio yn y Gatehouse.

Phylip Harries o Gaerdydd, Cymru, yw cyfarwyddwr 'Gwobr y Gwenwyn Gweithgar' ac mae e wedi ymweld â'r Gatehouse ar sawl achlysur – fel Syr Huw Evans, y Person Cymraeg yn y Merry Wives of Windsor yn ystod Gŵyl Shakespeare; yn 2011 fel Dromio o Ephesus yn y Comedy of Errors ac yn Aesops Fables. Mehefin yma, fe fydd yn ymddangos yn y Gatehouse fel Peter Quince yn y Midsummer Nights Dream.

' Mae'n deimlad hyfryd cael bod yn ôl yn y Gatehouse' medde Phyl. ' Ychwanegodd:
' Mae'r gynulleidfa yn groesawgar iawn ac yn gynnes ac rydym wrth ein bodd cael perfformio sioe i deuluoedd sydd mor hudol a lliwgar. Gobeithiaf y cawn ni'r un atborth gyda 'Gwobr y Gwenyn Gweithgar ' â wnaethom gydag 'Aesops Fables' ac y bydd y plant yn gadael yma wedi gweld y sioe gyda neges bwysig – mae wir angen gwenyn arnom ni!

Mae gan y sioe dri actor profiadol yn chwarae amryw o gymeriadau hoffus - Aled Herbert a Non Haf yn ogystal ag actor wnaeth gymryd rhan yn y ddrama'r llynedd, sef Jack Quick sy'n chwarae rhan Bertie y wenynen. Mae’r stori antur ‘ Gwobr y Gwenyn Gweithgar' gyda cherddoriaeth wreiddiol gan Jak Poore, yn adrodd stori am frwydr y wenynen i bara’n fyw er mwyn lles ei wladfa. Mewn eiliad o wrthryfel, mae e’n gadael y cwch gwenyn ac yn penderfynu dilyn ei galon yn hytrach na’r rheolau ac mae e’n mynd i’r goedwig i chwilota am flodau. Yn anfodlon, mae ei ffrind Bron, yn dilyn Bertie i’r goedwig a chyn pen dim, maen nhw wedi colli pob cyfrif o’r amser. Dyw’r gwenyn bach ddim yn gallu cofio pa ffordd i ddychwelyd i’r cwch ac maent yn crwydro ymhellach i ddyfnderoedd y goedwig. Wedi blino ac wedi dychryn, mae’r ddau yn benderfynol nad ydyn nhw am roi’r gorau iddi, ac mae Bertie’n magu hyder ac yn penderfynu profi ei werth ac yn addo Bron y bydd e’n achub y dydd. Gyda’i gilydd, maent yn mynd ar daith wrol o ddarganfyddiad ac yn dod ar draws coedwig llawn bywyd gwyllt wrth iddyn nhw chwilio am eu ffordd adref.

Mae'r cwmni o Gastell-nedd, sydd wedi dathlu ei ben-blwydd yn 30 mlwydd oed y llynedd, yn adnabyddus iawn am ei waith gyda chynulleidfaoedd ifanc, a dyw 2013 ddim yn eithriad. Cafodd y ddrama ei hysgrifennu gan y sgript wraig ar o bryn, Kathryn Chandler.

' Mae Theatr na nÓg yn bles iawn ei bod yn adeiladu ar lwyddiant y sioe y llynedd ac ein bod yn mynd â'r sioe ymhellach eleni. Bydd ' Gwobr y Gwenyn Gweithgar' yn teithio theatrau ar draws Cymru gan berfformio yn y Gymraeg a'r Saesneg, yna teithio i bedwar ban o Brydain – i Ipswich, Llundain, Birmingham, Rhyd y Fagl a Chaerhirfryn. Bydd y cwmni hefyd yn ymweld â Theatr y Gardyne yn Dundee, ac mae dros ddwy fil o docynnau wedi eu gwerthu yno'n barod,' esboniodd Cyfarwyddwraig Artistig Theatr na nÓg, Geinor Styles.

Ychwanegodd Phylip: ' Roedd y daith ddiwethaf yn hynod lwyddiannus. Fe wnaethom nifer fawr o ffrindiau mewn gwahanol leoliadau ac maen nhw'n edrych ymlaen at ein croesawu yn ôl.'

We Need Bees 2013 - 018

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog