Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog

Adolygiad Ysgol Login Fach

Dyma adolygiad arbennig gan Ysgol Login Fach

"Roedd yr antur anhygoel i ni yma hefyd!
Y gorau eto - er i ni ddweud hynny llynnedd! Sgript yn bwrpasol at yr oed yn cynnwys nifer o eiriau heriol a therminoleg roedd hyn yn cyfoethogi'r perfformiad - braf eu clywed.
Y set a'r gwisgoedd a'r effeithiau sain (defnydd o offeryn) yn wych unwaith eto. Actorion dawnus - geirio ac ynganu campus. roedd yr antur y tu allan yn gyfle arbennig i'r plant uniaethu a'r cymeriadau. Diolch i chi - bawb sydd ynghlwm a'r perfformiad. Sut allwch chi wella ar berfformiad fel hyn?!" Wallace and Bates 078

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog