Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast and Crew

Cast and Crew

Cast

Doreen

Betsan Llwyd

Adela Vegas

Laura Clements

Rhian Needy

Llinos Daniel

Wayne Needy

Phylip Harries

Rhys

Carwyn Glyn

Production Team

Designer

Jane Linz Roberts

Lighting Designer

Ceri James

Choreographer

Maggie Rawlinson

Composer

Jak Poore

Writer

Geinor Styles

Director

Geinor Styles

Show Submenu Block

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal