Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog
15th April 2013

Theatr na nÓg yn mynd yn fyw!

Mae'n fywiog a lliwgar – ac yn darlunio gwaith cyffrous y cwmni. Heddiw, (dydd Llun, Ebrill 15fed) bydd safle we newydd Theatr na nÓg - www.theatrnanog.co.uk yn mynd yn fyw! Yr esblygiad naturiol yma wnaeth weld y Cwmni yn ail-frandio, a gyda logo newydd a safle we newydd, bwriad gweithlu Theatr na nÓg yw denu cynulleidfaoedd newydd i weld y gwaith.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog