Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog
16th May 2013 | Gwobr Y Gwenyn Gweithgar

Y Gatehouse yn croesawu'r Phylip Harries a'i gwch gwenyn

Bydd y Cyfarwyddwr a'r actor Phylip Harries yn dychwelyd i Theatr y Gatehouse yn Rhyd y Fagl ar Fai 28ain wrth i Theatr na nÓg fynd ar daith gyda chynhyrchiad o 'Gwobr y Gwenyn Gweithgar.' Mae'r cynhyrchiad yn arbennig ar gyfer plant a'u teuluoedd ac ar hyn o bryd, mae ar daith wyth wythnos o hyd ar draws Prydain, ac am un diwrnod yn unig, yn perfformio yn y Gatehouse.

09th May 2013 | We need Bees

Stafford Gatehouse are buzzing about Phyl's new show!

Director and actor Phylip Harries makes a welcome return to the Stafford Gatehouse Theatre on May 28th when Theatr na nÓg's production of 'We Need Bees' makes a buzzing visit. The production especially for children and families is currently on an eight week UK tour, and for one day only, performs at the Gatehouse.

Non Haf - am enw berffaith am wenynen

Fe wnaethon ni holi Non Haf am ei phrofiadau fel y wenynen gyfrifol yn y sioe ' Gwobr y Gwenyn Gwerthfawr', a dyma beth oedd ganddi i'w ddweud ..... a oes gyda chi gwestiwn i un o'n actorion?

Shwt mae'n mynd mor belled?

' Mae'n mynd yn dda diolch. Mae'r sioe i weld yn cael ymateb positif iawn. Gan ein bod mewn lleoliadau gwahanol bob dydd, dwi'n teimlo bod hynny'n cadw'r sioe yn ffresh i ni fel actorion. Mae hi wir yn hyfryd i weld ymateb y plant ir sioe.'

2: Beth yw'r peth gorau am eich cymeriad?
' Mae Bron yn chwareus iawn, ac mae na lawer o hwyl yn y sioe. Mae ei pherthynas gyda Byrti yn hyfryd - mi wnawn nhw unrhywbeth i'w gilydd! Ond Bron yn bendant ydi'r bos!!

3: Mae'n daith hir yn wyth wythnos o hyd - ydy'r gwenyn wedi blino?
' Mae na wastad adegau blinedig ar daith fel hon, yn enwedig gan nad ydw i'n cael cyfle i fynd adre yn aml. Ond mae ymateb y plant bob tro yn cadw pethau i fynd. Mae nhw mor frwdfrydig, ac mae hynny'n golygu fod rhaid i ni roi 100% bob tro hefyd. Rydan ni fel criw hefyd yn edrych mlaen i ymweld gyda theatrau a llefydd newydd.'

4: Beth sydd orau gyda ti am dy gymeriad? A'r peth gwaethaf?
' Dwi'n mwynhau'n fawr cael cyfarfod gyda'r plant. Dwi'n cofio un fam yn dod ata i eisiau llun ohona i gyda'r plentyn gan mai dyna'r tro cyntaf iddi fynd gyda'r ferch fach i'r theatr. Mae pethau felna'n aros efo chi!'
We Need Bees 2013 - 120

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog