Languages

Na nOg logo

Theatr NaNog
16th May 2013 | Gwobr Y Gwenyn Gweithgar

Y Gatehouse yn croesawu'r Phylip Harries a'i gwch gwenyn

Bydd y Cyfarwyddwr a'r actor Phylip Harries yn dychwelyd i Theatr y Gatehouse yn Rhyd y Fagl ar Fai 28ain wrth i Theatr na nÓg fynd ar daith gyda chynhyrchiad o 'Gwobr y Gwenyn Gweithgar.' Mae'r cynhyrchiad yn arbennig ar gyfer plant a'u teuluoedd ac ar hyn o bryd, mae ar daith wyth wythnos o hyd ar draws Prydain, ac am un diwrnod yn unig, yn perfformio yn y Gatehouse.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog