Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Emma Stevens Johnson

Hyfforddwraig Llais a Acenion

Mae gan Emma yrfa hir a nodedig mewn hyfforddiant lleisiol ar gyfer ffilm, teledu, a theatr ac wedi bod yn cynorthwyo poll i gyflawni eu nodau ers 2004. Mae hi wedi gweithio gyda nifer fawr o bobl o wahanol cefndiroedd. Mae'r rhestr o bobl mae wedi hyfforddu dros y blynyddoedd yn cynnwys Rebekah Staton (Ordinary Lies), Rod Hallet (Ant Man), Rhod Gilbert, Ed Stoppard (Upstairs Downstairs), Gabriella Marcinkova (360), Sharon Morgan, Lee Jones (The Bastard Executioner/Home & Away), Sam Spruell (Snow White and the Huntsman), Gareth Bale, Katey Segal (Married with Kids), Kurt Stutter (Sons of Anarchy), Scott Haran, Darren Evans, Sara Lloyd-Gregory, Pooneh Hajimohammadi (The Machine), Leona Vaughan (Wolf Blood, Stella) a Yasmin Paige (Submarine).

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog