Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Amdanom ni

Sefydlwyd Theatr na nÓg ym 1982 i gynhyrchu theatr ar gyfer cynulleidfaoedd sbectrwm llydan drwy Gymru mewn ystod eang o fannau cyfarfod a lleoliadau yn y ddwy iaith.

Ystyr Theatr na nÓg yn llythrennol wedi ei gyfieithu, yw ieuenctid tragwyddol ac mae hyn yn mewngapsiwleiddio ethos y Cwmni drwy greu theatr sydd â'r pŵer i gyffroi ac i weithio'n agos gyda chynulleidfaoedd o bob oedran.

Mae Theatr na nÓg wedi parhau i dderbyn cyllid i gyflawni'r amcan craidd yma drwy Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r gefnogaeth barhaol yma, a rhanddeiliaid eraill, wedi sicrhau bod rhaglen theatr o ansawdd uchel yn cael ei ddarparu yn gyson i gynulleidfaoedd ar draws Cymru.

Mae'r Cwmni yn ddarparwr rheolaidd o brif waith llwyfan drwy'r wlad ac mae'n parhau i ehangu ei bortffolio o fannau cyfarfod.

Mae Theatr na nÓg bellach yn Gwmni Cysylltiol i Ganolfan Mileniwm Cymru. Mae hyn wedi caniatáu i'r Cwmni i gynhyrchu gwaith newydd ar gyfer cynulleidfa o ystod eang ac i godi ei broffil ar lwyfan rhyngwladol.

Mae Theatr na nÓg yn parhau i ddatblygu o fod yn gwmni sy'n cynhyrchu gwaith yn unig ar gyfer ysgolion i gael ei gydnabod gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel un o'r cwmnïau theatr sy'n cael ei annog i gynhyrchu gwaith ar gyfer amryw o gynulleidfaoedd drwy Gymru a thu hwnt.

Rydyn ni'n mwynhau creu straeon cyffrous i amrywiaeth o gynulleidfaoedd arydym wedi cyd-gynhyrchu a chydweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau, yn ddiweddar Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau, Awdurdod Porthladd Harbwr Caerdydd, Hodge Bank. Yn ogystal i hyn rydyn ni wedi creu cyfoeth o brosiectau dysgu creadigol sydd wedi cynnig y cyfle i ni weithio gyda sefydliadau,yn cynnwys Amgueddfa Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Gerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru, Amgueddfa Hanes Naturiol (Llundain), Canolfan Gwyddoniaeth Singapore a Gŵyl Wyddoniaeth Prydain.

Sefydlwyd Theatr na nÓg yr is-gwmni Cynhyrchiadau TNN Productions LTD yn 2015 i gynorthwyo'r elusen i gyflawni ei brif nod o gynhyrchu theatr o safon ar gyfer cynulleidfaoedd o bob oed.

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal