Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Nid ‘drugs bust’ arferol oedd hyn. Pan laniodd dros 800 o heddweision ledled Prydain ar Dregaron un bore cynnar ym 1977, roedd dwsinau ohonynt yn edrych yn debycach i ‘hippies’ na heddweision cyffredin – gwallt hir, heb shafo a fel petai nhw newydd ddod o gig Pink Floyd!

Cofiwch, roedd y grwp o droseddwyr roeddynt yn eu targedu yn ddigon anghonfensiynol hefyd. Roedd arweinwyr y grwp cydweithredol yma a oedd yn creu a dosbarthu LSD yn cynnwys doctoriaid, gwyddonwyr a graddedigion.- a’u prif nod efengylaidd oedd i drawsnewid cydnabyddiaeth dynol ei hun.

Mae’r sioe newydd anarchaidd hon, sy’n llawn cerddoriaeth byw ‘prog-rock’ y 70au, yn taenu golau newydd ar y weithred gudd yma a brofodd i fod yn un o droseddau cyffuriau mwya rhyfeddol y gwelwyd erioed ac a newidiodd y modd y byddai’r heddlu’n gweithio am byth.

Sub Welsh Mainmenu

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal