Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Nid dim ond 'flatmates' oedd Aneurin Bevan a Jennie Lee, ond cymrodyr a brwydrodd a pregethodd dros sosialaeth fel y gwelwyd; ef y pentewyn o Dredegar ar meinciau cefn y Blaid Lafur, a hi merch y glowyr o Fife a ddaeth yn Aelod Seneddol Sosialaidd cyn iddi fod yn ddigon hen i bleidleisio.

Yna maent yn briod; ef dros ei ben a'i glustiau mewn cariad â hi; hi dal yn dod dros carwriaeth drist blaenorol. Mae'r ddau ohonynt yn cael eu caru a'u casau gan eu cyd AS; ef fel y 'Bollinger Bolshevik'; hi fel Lady Macbeth, yr angel tywyll ar ei ysgwydd. Trwy'r blynyddoedd rhyfela, y treialon o sefydlu'r GIG a'r cwerylon mewnol dieflig yn ystod y 1950au heriwyd eu perthynas. ond serch yr holl anhawsterau, dim ond cryfhau ac aeddfedu wnaeth eu cariad. Mae hyn yn y stori o bartneriaeth a ddaeth yn un o'r briodasau gwleidyddol rhagorol yr ugeinfed ganrif.

Dyma stori Nye a Jennie.

www.nyeandjennie.com

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal