Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

I ddathlu pen-blwydd y Gwasanaeth Iechyd Cenedlaethol, mae 'Nye & Jennie' yn edrych ar bensaer y sefydliad - Aneurin Bevan a'i wraig Jennie Lee, Gweinidog y Celfyddydau cyntaf erioed a'r person wnaeth sefydlu y Brifysgol Agored. Stori serch am gewri yn y sector cyhoeddus yw 'Nye & Jennie' a'u partneriaeth ysbrydoledig gydol oes.

Sub Welsh Mainmenu

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal