Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Mae'r Consortiwm Cymraeg yn Cyflwyno Salsa!

Comedi o safon sy’n dathlu'r byd perfformio a rhamant

Wedi'i ysgrifennu a'i gyfarwyddo gan Geinor Styles

Mae Salsa yn adrodd stori Wayne Needy, seryddwr amatur, sydd yn hapus i gael llonydd yn ei gosmos ei hun, ond mae gan ei wraig Rhian syniad arall ac mae'n gorfodi fe i gymryd gwersi dawns. Er yn anfodlon i gychwyn, mae Wayne yn cytuno i fynychu'r dosbarthiadau dawns i'w chadw'n dawel, wedi'r cyfan, gallai wneud â golli bach o bwysau ac mae Rhian yn cael yr hyn y mae Rhian ei eisiau

Ar ôl profi'r byd estron i gychwyn, mae Wayne yn dymuno bod ar blaned arall ... nes bod yr hyfryd Adela Vega yn gleidio i mewn fel yr hyfforddwr dawns.

Wrth i'r neuadd gymunedol drawsnewid, mae Wayne yn cael ei sgubo i ffwrdd gan y rhythmau egsotig. Mae ei gariad newydd at ddawns yn tyfu’n gryfach, ond mae hyn yn gorfodi iddo gwestiynu ei wir deimladau dros Rhian. Rhaid iddo wneud dewis, ond a fydd ei galon yn rheoli ei ben neu a fydd yn pleidleisio â'i draed?

"Mwynheais y ddrama hon yn aruthrol. Byddai rhaid i rywun fod â chalon o ddur i beidio â chael ei gyffwrdd gan stori fach mor dyner. Ewch i’w gweld hithau ar bob cyfri. Alla i ddim canu ei chlodydd hi ddigon."
Barn

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog